OBEC STVOLOVÁ

Obec Stvolová se nachází na severním okraji okresu Blansko a tvoří zčásti hranici se sousedním okresem Svitavy. Sousedí na jihu s obcí Skrchov, Meziříčko u Letovic, Lazinov, Prostřední Poříčí a Horní Poříčí, na východě s obcí Dolní Smržov a na severu s obcemi okresu Svitavy – Rozhraní a Študlov. Jihovýchodní část katastrálního území obce je tvořena nivou řeky Svitavy a přiléhajícími mírnými svahy, ostatní část zájmového území náleží ke Svitavské pahorkatině. Je vzdálena cca 5 km od města Letovic a 30 km od okresního města Blansko. Krajské město Brno je vzdáleno cca 55 km. Skládá se ze tří katastrálních území – Stvolová, Skřib a Vlkov. Osady Skřib a Vlkov patří ke Stvolové od roku 1880. Katastrální území má rozlohu – 375 ha.

Novodobá historie je dochována v druhém díle kroniky obce od roku 1945, léta od roku 1924 jsou zachycena v prvním díle, který je uložen v okresním archivu. Od roku 1986 do roku 1991 byla Stvolová integrována s městem Letovice. Dnem 1.1.1991 byla integrace ukončena a vznikla samostatná obec, spravovaná nově zvoleným zastupitelstvem. Budova školy ve Skříbu byla po zrušení školky v roce 1988 přestavěna na motorest Stvolovská rychta, kde je možnost celodenního stravování.

V obci Vlkov se nachází významný krajinný prvek Vlkovské jalovce – pásmo chráněných jalovců, kaple z roku 1925 zasvěcená sv. Cyrilu a Metoději. Na jejich počest se koná v obci každoročně 5. července pouť s taneční zábavou.

Stvolová je výborným místem pro vesnické a rekreační bydlení, o čemž svědčí velké množství rekreačních chalup - 40. Nachází se zde budova obecního úřadu s knihovnou a veřejným internetem, dvě prodejny potravin s občerstvením. Pro sportovní využití obyvatel slouží volejbalové, fotbalové hřiště a tenisový kurt. Turisté zde najdou značené cyklotrasy. V obci pracují dvě organizace Sbor dobrovolných hasičů a Sbor pro občanské záležitosti.

V roce 1930 měla naše obec 333 obyvatel, r. 1970 – 226, r. 1990 - 163, r. 2000 – 170, r. 2010 - 132. K dnešnímu dni má obec 142 obyvatel. V roce 2011 se narodilo v obci nejvíce občánků za posledních 34 let – tři chlapci a jedno děvče.